Home News and Views ለሕዳሴ ግድብ ያዋጣነዉ ገንዘብና ቦንድ የት ደረሰ? ያሉ መምህራን አድማ መቱ

ለሕዳሴ ግድብ ያዋጣነዉ ገንዘብና ቦንድ የት ደረሰ? ያሉ መምህራን አድማ መቱ

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here